Teritoriul acoperit de GAL “LA NOI ÎN SAT” se încadrează în limita a 14 unităţi administrativ teritoriale, incluzând din punct de vedere al organizării administrative 13 din judeţul Olt : Baldovineşti, Bârza, Bobiceşti, Călui, Dobreţu, Găneasa, Găvăneşti, Iancu Jianu, Morunglav, Oboga, Pleşoiu, Voineasa, Vulpeni şi una situată în judeţul Dolj: Murgaşi.
Teritoriul GAL LA NOI IN SAT” este situat in vestul Judetului Olt, pe partea dreaptă a râului Olt, in Câmpia Romanaţi, parte integrantă a Câmpiei Olteniei, in apropiere de orase importante precum: Slatina situat la o depărtare de 40 km de centrul teritoriului, Craiova la 38 Km, Piteşti la 108 km şi Râmnicu Valcea la 102 km, având în acest fel o bună amplasare faţă de marile centre industriale: Piteşti, Craiova, Slatina, Râmnicu Vâlcea.
În teritoriu există acces la reţeaua feroviară, în comunele Găneasa şi Bârza, de unde se poate călători în directiile Timisoara – Craiova – Pitesti – Bucuresti, respectiv, Sibiu – Rm. Valcea – Bucuresti.
Cel mai apropiat aeroport de teritoriul GAL LA NOI IN SAT” este aeroportul internaţional din Craiova, distanţa de la cel mai îndepărtat punct al teritoriului până la acesta fiind la 38 km.
Distanţa din centrul teritoriului până la portul fluvial Corabia măsoară 95 km.
În partea de sud teritoriul este străbătut de DN 65 (E574), arteră rutieră care realizează legătura cu Piteşti, Bucureşti şi Craiova.
Teritoriul se invecinează la vest cu judeţul Dolj, la nord-vest cu judeţul Vâlcea, la nord-est şi la sud cu următoarele localităţi din judeţul Olt : Cârlogani, Strejeşti, Curtişoara, Slatina, Slătioara, Piatra-Olt, Pârşcoveni, Dobrun.
Teritoriul este traversat de la nord la sud de râul Olteţ.

Cod
Comuna
INSSE

NUMELE LOCALITATII

NUMAR LOCUITORI

SUPRAFATA
TOTALA

Comune

Orase

Sate

Din Orase

TOTAL Teritoriu

km2

130295

CALUI

 

CALUI

0

1.847

26,300

GURA CALUIU

126674

DOBRETU

 

DOBRETU

0

1.288

37,250

CURTISOARA

HOREZU

127064

GANEASA

 

GĂNEASA

0

4.144

56,590

DRANOVĂŢU

GRĂDIŞTEA

IZVORU

OLTIŞORU

130302

GAVANESTI

 

GĂVĂNEŞTI

0

2.218

34,300

BĂLEASA

BROŞTENI

DÂMBURILE

127288

IANCU JIANU

 

IANCU JIANU

0

4.532

47,920

DOBRICENI

PREOTEŞTI

127625

MORUNGLAV

 

MORUNGLAV

0

2.676

62,100

BĂRĂŞTI

GHIOŞANI

MORUNEŞTI

POIANA MARE

127812

OBOGA

 

OBOGA

0

1.379

17,390

128221

PLESOIU

 

PLEŞOIU

0

3.343

50,520

ARCEŞTI

ARCEŞTI COT

COCORĂŞTI

DOBA

SCHITU DIN DEAL

SCHITU DIN VALE

130062

VOINEASA

 

VOINEASA

0

2.065

45,820

BLAJ

MĂRGĂRITEŞTI

RACOVIŢA

RUSĂNEŞTII DE SUS

Sursa: INS-Direcţia  de Statistică Olt –Anul 2010- Adresa nr.607/15.03.2012